Ugerløse Vandværk A.m.b.a.

UgerløseVandværk A.m.b.a.

Webmaster - Robert Kovac

Kalender 2017

Velkommen til Ugerløse Vandværks hjemmeside

Ugerløse Vandværk er et privat vandværk i Kalundborg Kommune, der forsyner Ugerløse By og omliggende områder  med drikkevand. Vandet bliver hentet i vandværkets to boringer, hvorfra der årligt udpumpes ca. 30.000m³ vand til andelshaverne.


Ugerløse Vandværk blev grundlagt den 30. Juli 1906 af 25 andelshavere fra Ugerløse By og de nærmeste marker. Året efter blev den første vandbeholder opført på vandværkets nuværende sted. I 1976 blev vandværkets opland udvidet med Voldbjerg og Græsmarken. Ugerløse Vandværk forsyner i dag ca. 160 husstande med drikkevand.

Ved akut henvendelse vedrørende ledningsbrud eller lignende.

DØGNVAGT

  1.   21 77 67 59
  2.   61 75 87 74
  3.   99 55 72 74

Ugerløse Vandværks bestyrelse vil hermed gerne sige tak til de fremmødte ved generalforsamlingen.

Nyt fra vandværket


Aflæsning af vandmåler

Sidste frist for aflæsning af din vandmåler. Læs her, hvad du skal gøre. Har du ikke modtaget aflæsningskortet med posten senest den 25. September, skal du kontakte vandværkets formand.