Ugerløse Vandværk A.m.b.a.

UgerløseVandværk A.m.b.a.

Webmaster - Robert Kovac

Kalender 2018

Velkommen til Ugerløse Vandværks hjemmeside

Ugerløse Vandværk er et privat vandværk i Kalundborg Kommune, der forsyner Ugerløse By og omliggende områder  med drikkevand. Vandet bliver hentet i vandværkets to boringer, hvorfra der årligt udpumpes ca. 30.000m³ vand til andelshaverne.


Ugerløse Vandværk blev grundlagt den 30. Juli 1906 af 25 andelshavere fra Ugerløse By og de nærmeste marker. Året efter blev den første vandbeholder opført på vandværkets nuværende sted. I 1976 blev vandværkets opland udvidet med Voldbjerg og Græsmarken. Ugerløse Vandværk forsyner i dag ca. 160 husstande med drikkevand.

Ved akut henvendelse vedrørende ledningsbrud eller lignende.

DØGNVAGT

  1.   21 77 67 59
  2.   61 75 87 74
  3.   99 55 72 74

Ugerløse Vandværks bestyrelse indkalder herved til generalforsamling, som afholdes torsdag den 15. Marts 2018 kl. 19.30 på formandens adresse Græsmarken 8, 4400 Kalundborg.

Nyt fra vandværket


Generalforsamling 2018

Læs dagsordenen her.